Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Uw relatie is helaas voorbij en u heeft samen besloten om te gaan scheiden. Bij een scheiding is het mogelijk dat de man of de vrouw in de woning blijft wonen.  U dient zelf te beslissen (of de rechter) wie in de woning blijft wonen.  De woningbouwvereniging kan dit niet voor u beslissen. U dient wel officieel medehuurder te zijn. Dit betekent dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. De partner die de woning verlaat dient afstand te doen van de woning. Hiervoor moeten u en uw partner een afstandsverklaring invullen.  Deze afstandsverklaring kunt u ingevuld en ondertekent inleveren bij Ons Doel. 

Als u bij een scheiding besluit om samen de woning te verlaten dient u de huur op te zeggen.