Ik huur een woning

Klacht en compliment

Iedere medewerker doet zijn best. Misschien wilt u daarover een compliment geven. Dat kan via compliment. Het kan ook gebeuren dat u juist niet tevreden bent over de dienstverlening. U kunt dan een brief schrijven naar, of een afspraak maken met de leidinggevende van de desbetreffende medewerker. In ieder geval dient uiteindelijk een leidinggevende binnen de corporatie zich schriftelijk over het geschil uit te spreken.

Stel nu dat u van mening blijft verschillen over de manier waarop het geschil is afgehandeld en uw geschil daarmee voor u niet (afdoende) is opgelost. Dan kunt u het geschil bij de Lokale Geschillencommissie voorleggen. Zij kunnen het geschil beoordelen.