Onrechtmatige bewoning

Bij onrechtmatige bewoning woont degene die het huurcontract ondertekende, niet zelf in het huis. Hij verhuurt de woning of een deel van de woning aan een ander of verhuurt een kamer aan iemand. Er is dan sprake van onderhuur en daar heeft een huurder onze toestemming voor nodig. Heeft hij die niet, dan starten we een procedure om het huurcontract te beëindigen.

Heeft u een vermoeden van onrechtmatige bewoning, meld dit dan bij ons via het formulier melden overlast of telefonisch via 071-5222025. Samen met de gemeente Leiden onderzoeken wij of er inderdaad sprake is van onrechtmatige bewoning.