Tuin

In uw huurcontract staat vermeld dat u uw tuin in goede staat houdt en uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruikt. Een goed onderhouden tuin geeft de woonomgeving een verzorgde uitstraling. Wij verwachten dat u uw verantwoordelijkheid hiervoor neemt.

Wat is een goed onderhouden tuin?

In het 'Besluit kleine herstellingen' staat omschreven dat een huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van zijn tuin en dat bepaald onderhoud voor zijn rekening komt. Uit het Besluit valt af te leiden wat volgens de wet bedoeld wordt met een goed onderhouden tuin. Dit heeft geleid tot de volgende criteria:

  •  Onkruid wordt regelmatig verwijderd
  •  De tuin wordt niet gebruikt als opslagplaats voor tuinafval, afgedankt meubilair of vuilnis
  •  Het gras wordt regelmatig gemaaid
  •  Toegangspaden zijn begaanbaar
  •  Klimop overwoekert de gevel en/of het schilderwerk niet
  •  Beplanting dreigt geen schade te veroorzaken aan de woning
  •  Erfscheidingen worden gesnoeid (hagen), staan niet scheef (schuttingen, hekken) en staan er niet  verwaarloosd bij
  •  Bomen die doorgroeien worden gesnoeid, waardoor er geen schade kan ontstaan aan de woning
  •  Aan- en bijgebouwen zijn in goede staat en niet verwaarloosd

 

Hoe gaan wij om met een verwaarloosde tuin?

Zien wij een slecht onderhouden tuin of ontvangen wij terechte klachten uit de buurt over een verwaarloosde tuin, dan worden de volgende acties ondernomen:

Stap 1

Wij spreken de bewoner aan op de verwaarlozing van de tuin. Er wordt een afspraak gemaakt om de tuin binnen twee weken op te knappen. De afspraak wordt schriftelijk bevestigd. Mocht een huurder zich niet aan de gemaakte afspraken kunnen houden, dan neemt de huurder zelf contact op om een andere afspraak te maken.

Stap 2

Na twee weken controleren wij of de tuin is opgeknapt. Als blijkt dat het tuinonderhoud niet of onvoldoende is aangepakt, dan ontvangt de huurder een tweede brief. Hierin wordt de huurder nogmaals op de verwaarloosde tuin aangesproken. De huurder krijgt weer twee weken de tijd om de tuin op te knappen. Mocht de huurder zich niet houden aan de afspraak, dan wordt het onderhoud op kosten van de huurder door ons uitgevoerd.

Stap 3

Na de volgende termijn van twee weken controleren wij of de tuin is opgeknapt. Als de tuin opnieuw niet of onvoldoende is onderhouden, dan laten wij de hovenier een offerte opmaken. Wij sturen aangetekend een brief met de specificatie van de kosten en de datum waarop de hovenier de tuin zal opknappen. De huurder krijgt de laatste kans de tuin voor deze datum zelf op te knappen. Indien de huurder in gebreke blijft, zullen wij de hovenier opdracht geven en de kosten doorberekenen.

Snel naar