Ik huur een woning

Meest gestelde vragen

  Meest gestelde vragen over overlast en leefbaarheid

 • Wat moet ik doen als ik overlast (van mijn buren) ervaar?

  Als u overlast ervaart van uw buren of klachten heeft over uw woonomgeving kunt u de folder Zo doen we dat...bij burenoverlast en leefbaarheid downloaden. Hierin wordt omschreven wat u kunt doen om zelf de overlast ter sprake te brengen of hoe u uw klacht kunt indienen bij Ons Doel.

 • Wie is verantwoordelijk voor de schoonmaak van het trappenhuis?

  Als u schoonmaakkosten betaalt in de servicekosten, dan worden de gemeenschappelijke ruimtes schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakprogramma en de aftekenlijsten zijn te vinden in de hal van uw portiek. Er wordt bij voorkeur op een vaste dag schoongemaakt. Deze dag valt niet op een zondag en er wordt ook niet schoongemaakt na 19.00 uur.

  Als u geen schoonmaakkosten betaalt in de servicekosten, dan bent u samen met bewoners van uw portiek verantwoordelijk voor de schoonmaak in de portiek. Het beste is om samen een schoonmaakrooster op te stellen. Ons Doel kan ook een schoonmaakbedrijf regelen. De kosten van de schoonmaakwerkzaamheden zijn dan voor rekening van de bewoners van uw portiek. Dit kan alleen worden doorgevoerd als 70% van de bewoners hiermee instemt. 

 • Mag ik harde vloerbedekking in een flat of appartement leggen?

  Het is officieel niet toegestaan harde vloerbedekking in een flat te plaatsen. Wij begrijpen desalniettemin dat niet iedereen tapijt wil leggen en toch voor een harde vloer kiest. Zolang dit naar de benedenburen geen overlast veroorzaakt, gedogen wij dit. Als er aantoonbare overlast wordt veroorzaakt door de harde vloer, dan kan Ons Doel u verplichten op eigen kosten de vloer aan te passen zodat er geen overlast meer is, of zelfs te verwijderen. Laat u bij het uitkiezen van een harde vloer goed informeren over een goede isolerende ondervloer. Wij gedogen alleen harde vloeren wanneer de vloer en ondervloer een isolatiewaarde van ten minste 10-12 decibel hebben. Hiervoor zijn keurmerken waar de leverancier van de vloerbedekking u goed over kan informeren.

 • Wat voor een erfafscheiding mogen we plaatsen?

  Buren maken samen afspraken over de afscheiding van de tuinen. De kosten van het plaatsen van bijvoorbeeld een schutting of heg zijn, op de eerste meter vanuit de woning na, voor rekening van de huurder(s). De afscheiding moet loodrecht op de woning staan en precies op de erfgrens. De afscheiding mag maximaal 1,80 meter zijn. Als iemand zonder overleg met de buren een schutting plaatst, moet deze ten minste tien centimeter van de erfgrens op de eigen grond staan.

  Houdt u er rekening mee dat het planten van een boom in uw achter- of voortuin uw eigen verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat u zelf het onderhoud van de boom doet zoals het snoeien van takken. Daarnaast kan Ons Doel u verplichten de boom weg te laten halen als deze overlast veroorzaakt of bij het verlaten van de woning.

 • Hoe vraag ik een containerpas aan?

  De containerpas is adres gebonden en had door de vorige bewoner achtergelaten moeten worden. U kunt via de website van gemeente Leiden een nieuwe pas aanvragen.

 • Meest gestelde vragen over huren

 • Hoe kom ik aan een huurwoning?

  Vrijkomende huurwoningen adverteren wij op de website van Holland Rijnland. Dat doen we in samenwerking met de andere woningcorporaties in de regio. Dat maakt het zoeken binnen de regio wel zo makkelijk. Alle woningen in één oogopslag!

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

  Ons Doel beheert twee complexen met aanleunwoningen; aan de Aaltje Noorderwierlaan en de Parelvissers gelegen aan het Bizetpad in Leiden. De toewijzing voor de aanleunwoningen aan de Aaltje Noordewierlaan én de woningen van Ons Doel in De Parelvissers gaan via Woningnet Holland Rijnland. Voorwaarde is dat u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet Holland Rijnland.

  Om in aanmerking te komen voor de zorgwoningen in de Parelvissers is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van een zorgindicatie. De hoogte van de zorgindicatie bepaalt uw positie op de wachtlijst en dus hoe snel u in aanmerking komt voor een aanleunwoning.

  De andere seniorenwoningen, zoals die op de Aaltje Noordewierlaan, worden via Woningnet Holland Rijnland aangeboden.

 • Hoe kan ik een urgentieverklaring aanvragen?

  Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

  Mocht u een urgentieverklaring aan willen vragen dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. - ingeschreven staan als woningzoekende bij WoningNet Holland Rijnland
  2. - de Nederlandse nationaliteit hebben of rechtmatig in Nederland verblijven
  3. - binding met de regio hebben
  4. - niet zelf binnen zes maanden in aanmerking kunnen komen voor een woning

  De aanvraag voor een urgentieverklaring begint met een intakegesprek bij de woningcorporatie in uw woonplaats. Hierbij moet u bewijsstukken inleveren die de urgentiecommissie nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

  Voor verdere informatie over een urgentieaanvraag verwijzen wij u door naar de website van http://www.woningnethollandrijnland.nl/.

 • Ik heb een huurachterstand, wat kan ik doen om dit op te lossen?

  Wij raden u sterk aan om tijdig met ons contact op te nemen als het voor u een probleem is om de huur op tijd te betalen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Huurincasso. U blijft tenslotte zelf verantwoordelijk voor uw huurbetalingen! Ons Doel heeft een folder ontwikkelt waarin allerlei tips worden aangegeven waarmee u aan de slag kunt om schulden te voorkomen.

   

 • Hoe zeg ik mijn huur op?

  Bij Ons Doel kunt u de huur op elke dag van de maand opzeggen. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. U mag natuurlijk ook langer van tevoren opzeggen. Dat kan soms een voordeel zijn bijvoorbeeld bij eventuele overname van zaken. De huuropzegging moet altijd schriftelijk met handtekening voorzien worden ingeleverd. Dit kan via de post of persoonlijk aan de balie van ons kantoor. Hierbij kunt u het huuropzegging formulier downloaden. 

  Huur opzeggen wegens overlijden

  U kunt als nabestaanden ook de huur opzeggen.  In de brief of op het opzeggingsformulier moeten wel de contactgegevens worden vermeldt. Daarnaast moet er bij de huuropzegging altijd de akte van overlijden worden bijgevoegd. 

  De procedure is voor beide opzeggingen hetzelfde. U kunt eventueel de folder

  Zo doen we dat...als u de huur opzegt ophalen op ons kantoor of downloaden via onze website.

 • Meest gestelde vragen over onderhoud

 • Wat moet ik doen als ik mezelf heb buitengesloten?

  Het kan iedereen weleens overkomen: u laat uw huissleutels binnen liggen en trekt per ongeluk de voordeur achter u dicht. U kunt hiervoor zelf op zoek gaan te naar een slotenmaker, of Ons Doel bellen op telefoonnummer 071 – 522 2025.

  Aannemer Meerbouw Rotterdam komt dan zo snel mogelijk langs om de deur voor u te openen. Let op: de kosten hiervan zijn 125 euro. Deze zijn voor uw eigen rekening. 

 • Wat kan ik doen bij glasschade?

  Als u glasschade heeft in uw woning kunt u dit rechtstreeks melden bij glashandel Van Muiden. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer 071 – 5223439.

  U bent namelijk verzekerd voor glasschade als u een maandelijks bedrag hiervoor in uw huurprijs betaalt. Als u zelf de schade veroorzaakt aan uw ramen (bijvoorbeeld wanneer u zichzelf buiten sluit) dan wordt de schade niet vergoed door uw glasverzekering. Hiervoor ontvangt u een rekening. 

 • Wat moet ik doen bij een stroomstoring in mijn woning?

  Bij het uitvallen van uw stroom , geheel of gedeeltelijk, raden wij u aan allereerst de stekkerproef te doen; dit houdt in dat u de stekker van uw cv installatie eruit trekt en na enkele seconden weer terug plaatst. Dit is namelijk vaak de oorzaak van de stroomstoring. Als dit niet helpt kunt u nagaan of u niet teveel apparaten hebt aanstaan op hetzelfde moment. Dit kan nogal eens zorgen voor overbelasting van het elektranet. Het is belangrijk dat u zelf zorgt voor stoppen die u kunt vervangen bij en eventuele storing. Als u twijfelt over de oorzaak van het probleem of deze zelf niet kunt verhelpen, neem dan contact op via 071 522 2025. Als na onderzoek van de elektricien blijkt dat de storing te wijten is aan uw eigen apparatuur, dan ontvangt u later hiervoor de rekening. 

 • Ik ruik een gaslucht in mijn woning, wat moet ik doen?

  Als u een gaslucht ruikt in uw woning, controleer dan uw gasfornuis en gasslang. Als u niets vreemds ontdekt, draai dan de gaskraan dicht en neem contact met ons op via telefoonnummer 071 – 5222025. Ons Doel schakelt dan een erkend gasinstallateursbedrijf voor u in. Als blijkt dat de gaslucht toch wordt veroorzaakt door uw eigen gasfornuis of gasslang ontvangt u hiervoor van ons achteraf de rekening. Het onderhoud van uw gasslang en/of aansluiting van uw gasfornuis vallen onder het onderhoud van de bewoner zelf. 

 • Valt het bijvullen van mijn cv onder onderhoud van Ons Doel of moet ik dit zelf doen?

  Het bijvullen van uw cv installatie is onderhoud dat u zelf kunt uitvoeren. Hiervoor is er in iedere woning van Ons Doel een vulset aanwezig. Mocht u geen vulset hebben in uw woning, dan kunt u deze bij ons aanvragen. Uw cv installatie wordt om het jaar nagekeken door een erkend cv installatiebedrijf, de firma Feenstra of Breman.