Ik huur een woning

Overlast en leefbaarheid

Op een prettige manier dicht bij elkaar wonen vraagt aandacht. Meestal gaat dat goed. Samen met huurders zorgt Ons Doel voor een prettige woonomgeving. Soms gaat het mis, bijvoorbeeld als buren ruzie krijgen of als het onderhoud aan de woonomgeving wordt nagelaten. Ons Doel gaat die problemen niet uit de weg. We doen daarom wat we kunnen om dergelijke problemen te voorkomen of - als ze eenmaal zijn ontstaan - op te lossen. Natuurlijk hebben huurders ook een eigen verantwoordelijkheid hierin.

Lees meer in onze brochure Zo doen we dat... 
bij burenoverlast en leefbaarheid

  Meest gestelde vragen over overlast en leefbaarheid

 • Wat moet ik doen als ik overlast (van mijn buren) ervaar?

  Als u overlast ervaart van uw buren of klachten heeft over uw woonomgeving kunt u de folder Zo doen we dat...bij burenoverlast en leefbaarheid downloaden. Hierin wordt omschreven wat u kunt doen om zelf de overlast ter sprake te brengen of hoe u uw klacht kunt indienen bij Ons Doel.

 • Wie is verantwoordelijk voor de schoonmaak van het trappenhuis?

  Als u schoonmaakkosten betaalt in de servicekosten, dan worden de gemeenschappelijke ruimtes schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakprogramma en de aftekenlijsten zijn te vinden in de hal van uw portiek. Er wordt bij voorkeur op een vaste dag schoongemaakt. Deze dag valt niet op een zondag en er wordt ook niet schoongemaakt na 19.00 uur.

  Als u geen schoonmaakkosten betaalt in de servicekosten, dan bent u samen met bewoners van uw portiek verantwoordelijk voor de schoonmaak in de portiek. Het beste is om samen een schoonmaakrooster op te stellen. Ons Doel kan ook een schoonmaakbedrijf regelen. De kosten van de schoonmaakwerkzaamheden zijn dan voor rekening van de bewoners van uw portiek. Dit kan alleen worden doorgevoerd als 70% van de bewoners hiermee instemt. 

 • Mag ik harde vloerbedekking in een flat of appartement leggen?

  Het is officieel niet toegestaan harde vloerbedekking in een flat te plaatsen. Wij begrijpen desalniettemin dat niet iedereen tapijt wil leggen en toch voor een harde vloer kiest. Zolang dit naar de benedenburen geen overlast veroorzaakt, gedogen wij dit. Als er aantoonbare overlast wordt veroorzaakt door de harde vloer, dan kan Ons Doel u verplichten op eigen kosten de vloer aan te passen zodat er geen overlast meer is, of zelfs te verwijderen. Laat u bij het uitkiezen van een harde vloer goed informeren over een goede isolerende ondervloer. Wij gedogen alleen harde vloeren wanneer de vloer en ondervloer een isolatiewaarde van ten minste 10-12 decibel hebben. Hiervoor zijn keurmerken waar de leverancier van de vloerbedekking u goed over kan informeren.

 • Wat voor een erfafscheiding mogen we plaatsen?

  Buren maken samen afspraken over de afscheiding van de tuinen. De kosten van het plaatsen van bijvoorbeeld een schutting of heg zijn, op de eerste meter vanuit de woning na, voor rekening van de huurder(s). De afscheiding moet loodrecht op de woning staan en precies op de erfgrens. De afscheiding mag maximaal 1,80 meter zijn. Als iemand zonder overleg met de buren een schutting plaatst, moet deze ten minste tien centimeter van de erfgrens op de eigen grond staan.

  Houdt u er rekening mee dat het planten van een boom in uw achter- of voortuin uw eigen verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat u zelf het onderhoud van de boom doet zoals het snoeien van takken. Daarnaast kan Ons Doel u verplichten de boom weg te laten halen als deze overlast veroorzaakt of bij het verlaten van de woning.

 • Hoe vraag ik een containerpas aan?

  De containerpas is adres gebonden en had door de vorige bewoner achtergelaten moeten worden. U kunt via de website van gemeente Leiden een nieuwe pas aanvragen.