Geen objecten gevonden

Asbest

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Het is echter geen onschuldig materiaal. De kleine vezeltjes kunnen, als ze vrijkomen schade veroorzaken aan de longen. Het is niet voor niets dat het sinds 1983 nauwelijks meer wordt toegepast. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen is sinds 1993 zelfs helemaal verboden. 

Een aantal medewerkers van onze afdeling Wonen zijn gespecialiseerd in het herkennen van asbest; zij zijn opgeleid tot asbestdeskundige. Door middel van steekproeven hebben we in kaart gebracht in welke woongebouwen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Zelf aangebracht asbesthoudend materiaal is hierbij niet meegenomen. We melden huurders of er asbest in de woningen zit en, zo ja, waar (zover dit bekend). In uw woning is hiervoor een asbestmeterkaart aanwezig. Bij het leegkomen van een woning inventariseert onze woonmakelaar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Het zichtbare asbest wordt verwijderd of afgeschermd voordat een nieuwe huurder de woning betrekt. 

Deel deze pagina