HOOD

Ons Doel is ondenkbaar zonder Huurders Organisatie Ons Doel (HOOD). Al vanaf 1995 is HOOD veel meer dan alleen een sterke, betrouwbare en professionele belangenbehartiger voor de huurders. HOOD is ook een kritische sparringpartner voor het bedrijf, een inspirerende meedenker en lokale gangmaker als het gaat om de positie van woonconsumenten. HOOD is altijd op zoek naar actieve leden en heeft een eigen website: www.hood-leiden.nl

Op dinsdag 27 juni 2017 ondertekenden HOOD en Ons Doel de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ons Doel wil met HOOD als partner samenwerken om, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten, de gedeelde ambities waar te maken. De ambities zijn vastgelegd in het nieuwe ondernemingsplan van Ons Doel, Met elkaar voor elkaar. De huurders- en werkorganisatie van Ons Doel trekken samen op om nieuw beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Beide partners kunnen nieuwe onderwerpen initiëren. Ons Doel stelt HOOD ook financieel in staat deze rol op een goede manier te vervullen.

De samenwerkingsovereenkomst is het begin, maar natuurlijk gaat het over de uitvoering van de mooie woorden. Het doel van deze innovatieve aanpak van de huurdersparticipatie is om meer huurders te betrekken bij het werk van Ons Doel. Nieuw is de grotere mate van invloed en verscheidenheid in manieren. We zijn met elkaar op zoek naar inspirerende vormen van participatie, die laagdrempelig genoeg zijn om ook nieuwe huurders enthousiast te maken om mee te doen. Met elkaar, voor elkaar.

Het nieuwe huurdersmagazine is het eerste voorbeeld van de gedeelde ambities. Deze liggen vooral liggen op het terrein van betaalbaarheid, duurzaamheid, uitbreiding van de sociale woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen en het vergroten van de betrokkenheid van huurders.  Uiteraard houdt iedere partij ook haar eigen verantwoordelijkheden en blijft HOOD een kritische luis in de pels van Ons Doel. Een magazine met meerdere perspectieven. Zo krijgt het magazine twee gezichten waarin HOOD en Ons Doel herkenbaar blijven.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden