Procedure bij structurele overlast

U heeft al met de buren gesproken maar dat heeft niets opgelost. Wat kunt u dan nog doen als bewoner. In dit geval zijn er andere mogelijkheden zoals een bemiddelingsgesprek met behulp van Ons Doel of Buurtbemiddeling, of met de politie. Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet wat de procedure is bij structurele overlast.

- U heeft een gesprek gevoerd met uw buren, helpt dit niet noteer dan de feiten, datum en tijdstip van de overlast en probeer er achter te komen of er nog meer buren zijn die er last van hebben.

- Ervaart u na het gesprek toch weer overlast schrijf dan een briefje naar uw buren waarin u aangeeft dat u last van hen heeft en de volgende keer de politie en Ons Doel zal informeren.

- Blijft u overlast houden, vult u dan op onze website het formulier voor een overlastmelding in. Ook buren die dezelfde overlast ervaren kunnen een eigen formulier invullen. Klagen kan alleen schriftelijk of digitaal, dit is omdat we later misschien een dossier nodig hebben om aan de rechter te overhandigen. We houden de naam van de klagers zo lang mogelijk geheim voor de veroorzaker. 

- Ons Doel beoordeelt de overlastmelding en laat u weten of wij de overlastklacht in behandeling nemen of niet. 

- Als er onduidelijkheden zijn over de klachten wordt de klager uitgenodigd voor een gesprek bij ons op kantoor of komen wij bij u langs om de situatie te beoordelen. 

- Als wij de klacht in behandeling nemen  wordt degene waarover geklaagd wordt uitgenodigd voor een gesprek bij ons op kantoor. Een verhaal heeft namelijk altijd twee kanten. Reageren de buren niet op onze uitnodiging dan worden zij gesommeerd om te stoppen met het veroorzaken van overlast en volgt er opnieuw een dringende uitnodiging voor een gesprek. 

- Ons Doel kan een bemiddelingsgesprek voorstellen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat beide partijen mee willen werken. Wil de klager niet meewerken dan zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd. Wil de veroorzaker niet mee werken dan zal de klacht besproken worden met andere instanties zoals de politie, maatschappelijk werk en dergelijke.

- Gaat de overlast door dan moet klager een klachtendagboek bij blijven houden. 

- Wij overleggen het tot dan toe opgebouwde dossier met onze advocaat om te bepalen of er genoeg grond is voor een juridische procedure. 

- Als dit zo is wordt er een procedure gestart en aan de rechter gevraagd de huurovereenkomst met de veroorzaker te ontbinden op grond van voortdurende ernstige overlast. De klagers kunnen hierbij als getuige worden opgeroepen om hun verhaal aan de rechter te doen. 

- De rechter zal aan de hand van het dossier en de rechtszaak een beslissing nemen. Over het verloop en de uitkomst van zo’n procedure kunnen we geen voorspelling geven. Ook de termijn van zo’n procedure kunnen we niet inschatten. U moet er vanuit gaan dat het hele proces veelal minstens een half jaar in beslag neemt. Alleen bij zeer ernstige overlast zoals ernstige bedreiging e.d. kan er sneller een beslissing volgen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden