Wanneer kan ik mijn geschil indienen?

U kunt terecht bij de geschillencommissie als u met uw verhuurder er zelf niet uitkomt. De geschillencommissie neemt uw geschil niet in behandeling als u niet eerst met uw verhuurder heeft geprobeerd het probleem op te lossen.

In sommige gevallen neemt de geschillencommissie uw geschil niet in behandeling. Dit geldt namelijk voor:

  • Bij technische gebreken zoals reparaties. U dient dan een reparatieverzoek in. Gaat uw klacht over de afhandeling van een reparatie? Dan kunt u zich wel tot de commissie wenden;
  • Geschillen die te maken hebben met de algemene besluiten van de directeur-bestuurder van de corporatie;
  • Kwesties over door uw corporatiebestuur vastgesteld beleid;
  • Geschillen waar al een juridische uitspraak is gedaan of die nog in behandeling zijn (bijvoorbeeld bij de rechter of bij de Huurcommissie)
  • Bezwaren tegen voorgestelde huurverhogingen (daarvoor kunt u een beroep doen op de Huurcommissie of de kantonrechter)
  • Wanneer u het geschil niet eerst heeft voorgelegd bij uw verhuurder.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden