Kan ik medische urgentie aanvragen?

Zijn er medische redenen om te verhuizen? Dan kunt u via De Corporatie een medische urgentie of medische indicatie aanvragen. Daarmee kunt u met voorrang een voor u passende woning krijgen. 

Medische indicatie

Een medische indicatie geeft voorrang bij toegankelijke woningen (gelijkvloerse-, rollator-, en rolstoelwoningen) en service- en beschutte woningen.

Medische urgentie

Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het gewone woningaanbod. Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang.Wilt u een medische urgentie aanvragen? Neem dan altijd eerst contact op met uw gemeente om te bespreken of aanpassingen in uw huidige woning mogelijk zijn.

De medische urgentie is niet onbeperkt geldig. Heeft u nog geen aangepaste woning en wilt u voor verlenging in aanmerking komen? Neem dan zelf contact op met De Corporatie.

Wanneer ben ik medisch urgent?

U kunt aanspraak maken op de voorrangsregeling bij woningtoewijzing op basis van medische urgentie bij De Corporatie als:

  • uw huidige woning om technische, financiële of verhuurbare reden niet kan worden aangepast en de aanpassing in de woonsituatie voor u dringend noodzakelijk is
  • een woningaanpassing in verband met de aard van de medische noodzaak niet voldoende is  

Of u in aanmerking komt voor een medische urgentie wordt bepaald door een daarin gespecialiseerd bureau. Zoekt u een woning bij De Corporatie, dan moet u deze medische urgentie aanvragen bij MO-zaak. Een medische urgentie van bijvoorbeeld een huisarts volstaat niet.  

Hoe vind ik een woning? 

Met een medische urgentie reageert u net als overige woningzoekenden zelf op ons woningaanbod.  

U krijgt voorrang op woningen die voldoen aan uw medische urgentie en aan ons woonruimte-verdeelsysteem. Bij de advertentie van de woning staat of deze voor een specifieke doelgroep bestemd is. U kunt dus bijvoorbeeld niet reageren op een woning die bestemd is voor 55 jaar en ouder op het moment dat u zelf deze leeftijd nog niet heeft bereikt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden