Verantwoording

Wij zijn lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Wij verantwoorden ons over onze resultaten volgens hun richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties 2015. Belanghebbenden kunnen bij de onafhankelijke Commissie Governancecode een klacht indienen over het handelen of nalaten van woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes.

Wij onderschrijven deze code en maken daarbij in de lijn van 'pas toe of leg uit'  onze eigen keuzes. Ons Doel legt jaarlijks verantwoording af over haar doen en laten in het jaarverslag. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden