Over ons

Kwaliteit

De tevredenheid over Ons Doel wordt in belangrijke mate bepaald door het daadwerkelijke contact tussen Ons Doel en onze klanten. We doen ons best en staan graag dichtbij onze huurders. Maar hoe beoordelen zij ons eigenlijk? Inzicht in hoe het contact verloopt biedt mogelijkheden om onze klant beter van dienst te kunnen zijn en daarmee de tevredenheid te vergroten.

USP, een extern onderzoeksbureau, meet voor Ons Doel de tevredenheid van nieuwe huurders, vertrokken huurders en van huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend. Dit gebeurt telefonisch en steekproefgewijs, kort nadat Ons Doel contact heeft gehad met de betreffende huurders. Na het onderzoek rapporteert USP aan Ons Doel over de resultaten. Ons Doel doet hier op haar beurt verslag van in het jaarverslag.

Wilt u meer weten over kwaliteit? Bekijk dan onze folder Zo doen we dat... om u kwaliteit te bieden