Welkom Over ons Nieuws & publicaties Nieuws Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met HOOD

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met HOOD

Leestijd: 2 min

Op 27 juni ondertekenen de Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) en Woningstichting Ons Doel hun nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Nu beide partijen dezelfde ambities delen, ligt het voor de hand deze ook samen uit te voeren. Het eerste tastbare resultaat van deze aanpak is het nieuwe huurdersmagazine. Het eerste exemplaar wordt na de ondertekening feestelijk overhandigd.

Ons Doel wil met HOOD als partner samenwerken om, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten, de gedeelde ambities waar te maken. De ambities zijn vastgelegd in het nieuwe ondernemingsplan van Ons Doel, Met elkaar voor elkaar. De huurders- en werkorganisatie van Ons Doel trekken samen op om nieuw beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Beide partners kunnen nieuwe onderwerpen initiëren. Ons Doel stelt HOOD ook financieel in staat deze rol op een goede manier te vervullen.

De samenwerkingsovereenkomst is het begin, maar natuurlijk gaat het over de uitvoering van de mooie woorden. Het doel van deze innovatieve aanpak van de huurdersparticipatie is om meer huurders te betrekken bij het werk van Ons Doel. Nieuw is de grotere mate van invloed en verscheidenheid in manieren. We zijn met elkaar op zoek naar inspirerende vormen van participatie, die laagdrempelig genoeg zijn om ook nieuwe huurders enthousiast te maken om mee te doen. Met elkaar, voor elkaar.

Het nieuwe huurdersmagazine is het eerste voorbeeld van de gedeelde ambities. Deze liggen vooral liggen op het terrein van betaalbaarheid, duurzaamheid, uitbreiding van de sociale woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen en het vergroten van de betrokkenheid van huurders.  Uiteraard houdt iedere partij ook haar eigen verantwoordelijkheden en blijft HOOD een kritische luis in de pels van Ons Doel. Een magazine met meerdere perspectieven. Zo krijgt het magazine twee gezichten waarin HOOD en Ons Doel herkenbaar blijven.