Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Ons Doel werkt mee aan een aardgasvrije stad

Publicatiedatum: 21-12-2017

Foto is gemaakt door Hilco Kuipers

Op 20 december ondertekenden Ons Doel samen met de gemeente Leiden, de Sleutels, DUWO, Portaal, Alliander, Nuon, Warmtebedrijf Rotterdam, Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland de intentieovereenkomst ‘Leiden Zuidwest Aardgasvrij’. Dat is belangrijk, want de omschakeling naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen is één van de grootste opgaven waar heel Nederland en dus ook Leiden en onze huurders, de komende jaren mee te maken krijgen.

Samen op zoek naar alternatieven

Leiden Zuidwest is een van de wijken waar gestart wordt met het ontwikkelen van betaalbare, betrouwbare, gedragen en duurzame alternatieven voor de huidige verwarming door aardgas in de bebouwde omgeving. In 2035 wordt dit de eerste wijk zonder aardgas. Uiteindelijk komt iedere wijk in Leiden aan de beurt om het gasnet te vervangen voor een duurzaam alternatief. De partijen gaan samen met woningeigenaren, huurders en andere samenwerkingspartners bekijken welke oplossing het beste past per gebied rekening houdend met het type huis en de bewoners. Hiervoor worden de komende tijd diverse bijeenkomsten georganiseerd in de wijk.

1500 woningen per jaar anders verwarmen

De opgave om alle Leidse huizen in 2050 niet meer met aardgas te verwarmen is in de Leidse Warmtevisie verder uitgewerkt. Want aardgas is geen duurzame energiebron en bovendien een bron die eindig is. In Leiden wordt ongeveer 80% van de huizen verwarmd met aardgas. Ook kookt het overgrote gedeelte van de Leidenaren op aardgas. Ongeveer 50.000 huizen moeten in 33 jaar anders worden verwarmd, dat zijn gemiddeld 1.500 per jaar. Het is dus belangrijk om nu al te beginnen.

Op dit moment verkent de gemeente of het mogelijk is om in Leiden Zuidwest een uitbreiding van het warmtenet te realiseren. Ook andere alternatieve vormen van verwarming en koken worden op buurtniveau onderzocht. Voor alle woningen is het uitgangspunt het kiezen van geschikte oplossingen, die passen bij de omgeving, de huizen zelf én de bewoners. Voor de gehele wijk en stad geldt dat ongeacht welke verwarmingssysteem er komt, besparen van energie altijd zinvol is.

Deel deze pagina