Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Voorschoten en Leiden tekenen overdracht

Publicatiedatum: 20-12-2021

Op 13 december ondertekenden Rijnhart Wonen, Ons Doel en Portaal een overeenkomst voor de overname van 1.132 woningen in Voorschoten en Leiden van Woonzorg Nederland. Volgens de afspraken nemen Rijnhart Wonen en Ons Doel de woningen in Voorschoten over. De 59 woningen in Leiden gaan naar Portaal. Voor huurders verandert er niets, zij kunnen in hun woning blijven wonen en hun huurcontract blijft ongewijzigd.

 

Zorgvuldig proces
De partijen nemen de tijd voor een zorgvuldig proces, waarmee de beschikbaarheid voor de sociale verhuur gewaarborgd blijft. Nu de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet, is de volgende stap instemming verkrijgen van de Belastingdienst en toestemming van de toezichthouders. Naar verwachting vindt de daadwerkelijke overdracht van de woningen plaats in het tweede kwartaal van 2022.

Grote opgave in de regio
De overdracht betekent niet dat Woonzorg Nederland helemaal vertrekt uit Voorschoten en Leiden, benadrukt bestuursvoorzitter Cees van Boven. “De opgave in de regio is groot, en we blijven hier betaalbare seniorenwoningen aanbieden. Door de vergrijzing groeit de behoefte, wij richten ons daarom meer op collectieve woonvormen, met gebouwen die goed toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting. We weten zeker dat deze woningen en de huurders bij de lokale corporaties in goede handen zijn.”

 

Sterke samenhang in de regio
“Tussen de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude is een sterke samenhang,” zegt Chrétien Mommers, directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen namens de drie lokale corporaties. “Voor huurders is binnen de regio verhuizen, aanbod van nieuwbouwwoningen en zorg in de buurt belangrijk. We zijn dan ook blij dat we in hun belang deze overdracht kunnen tekenen.”

Huurdersbelangen gewaarborgd
Veel huurders van de woningen in Voorschoten hebben zich verenigd in de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten (HBVV). De HBVV blijft ook na de overdracht hun belangen behartigen bij de nieuwe corporaties. Voor de woningen die Portaal overneemt in Leiden, behartigt de HBV Leiden de huurdersbelangen. 

 

Deel deze pagina