Welkom Over ons Nieuws & publicaties Nieuws Nieuw Leids Sociaal Statuut

Nieuw Leids Sociaal Statuut

Leestijd: 2 min

Op woensdag 3 juli ondertekenden de vertegenwoordigers van de Leidse huurdersorganisaties en de woningcorporaties Ons Doel, Portaal en De Sleutels het nieuwe Sociaal Statuut Leiden. Dat is goed nieuws voor de Leidse huurders: in het statuut staan afspraken over rechten en plichten zoals verhuiskostenvergoeding, herhuisvesting en betrokkenheid van de huurder bij sloop/nieuwbouw, renovatie of groot onderhoudsprojecten.

 

 

Het sociaal statuut is een samenwerking van alle Leidse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Zij stellen dit Sociaal Statuut samen op om ervoor te zorgen dat er goede afspraken zijn over wederzijdse rechten en plichten bij sloop/nieuwbouw, renovatie of onderhoudsprojecten. Zo zorgen we er samen voor dat we eenduidig en helder communiceren over het proces, leggen we de rechten en plichten van huurders vast en maken we basisafspraken over herhuisvesting en vergoedingen. Het Sociaal Statuut is het uitgangspunt voor het Sociaal Plan ‘op maat’ dat de woningcorporaties opstellen in een sloop/nieuwbouw, renovatie en groot onderhoudsproject. De afspraken uit het vorige sociaal statuut, overeengekomen in 2013, liepen dit jaar af. Sinds vorig jaar zijn we in overleg om te komen tot een nieuw sociaal statuut. 

 

Gezamenlijke afspraken

Voor het nieuwe Sociaal Statuut hebben we het oude statuut als de basis genomen. In het nieuwe Statuut zijn afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen: 

  • Participatie van huurders in renovatie, sloop/nieuwbouw en groot onderhoudsprojecten is beter omschreven. Huurders worden vroegtijdig betrokken en er worden vooraf duidelijke afspraken over de inspraak en het traject gemaakt.
  • Er is een afwegingskader opgesteld om te bepalen of een renovatie in bewoonde of onbewoonde staat kan worden uitgevoerd.
  • Over de hoogte van verhuis- en herinrichtingsvergoedingen en huurgewenning, die voor alle Leidse huurders gelden, zijn afspraken gemaakt.
  • Er is meer ruimte gekomen voor maatwerk afspraken in sociale plannen van de projecten.

Het nieuwe sociaal statuut is met ingang van 3 juli 2019 van kracht en loopt tot en met 3 juli 2023.