Publicaties

Op deze pagina vind je al onze publicaties: huurdersblad, ondernemingsplan, jaarverslagen, reglementen en voorwaarden, toezicht en het ANBI-formulier.

Huurdersmagazine

Huurdersmagazine #13 (2023)
Huurdersmagazine #12 (2023)
Huurdersmagazine #11 (2022)
Huurdersmagazine #10 (2022)
Huurdersmagazine #9 (2021)
Huurdersmagazine #8 (2020)
Huurdersmagazine #7 (2020)
Huurdersmagazine #6 (2019)
Huurdersmagazine #5 (2019)
Huurdersmagazine #4 (2018)
Huurdersmagazine #3 (2018)
Huurdersmagazine #2 (2017)
Huurdersmagazine #1 (2017)
Magazine 100 jaar Ons Doel (2018)

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan 2021 - 2025

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Reglementen en voorwaarden

Huurvoorwaarden
Klachtenreglement Ons Doel
Reglement Leidse geschillencommissie
Sociaal statuut Leiden 2019-2023
Voorwaarden serviceabonnement
Reparatie: wie doet wat
Inkoopvoorwaarden (diensten en werken) 2018

Toezicht

Visie op bestuur en toezicht
Statuten Ons Doel
Bestuursreglement
Reglement raad van commissarissen
Reglement auditcommissie
Reglement van de selectie- en remuneratiecommissie
Meldingsregeling
Integriteitscode
Governancecode woningcorporaties 2020
Prestatieafspraken 2015-2020
Visitatierapport 2020
Bestuurlijke reactie visitatierapport 2020
Toezichtbrief 2022

ANBI

ANBI-formulier