Publicaties

Publicaties

Ondernemingsplan 2012 - 2025

Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD

Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #9
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #8
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #7
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #6
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #5
Jubileumuitgave:100 jaar met elkaar voor elkaar
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #4
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #3
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #2
Huurdersmagazine Ons Doel - HOOD #1

Statuten en reglementen

Statuten Ons Doel
Regelement RvC Ons Doel
Bestuursreglement Ons Doel

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarflits

Jaarflits 2020

Verantwoording

Oordeelsbrief 2016
Bestuurlijke reactie Visitatierapport 2020
Visitatierapport 2020

Governance

Integriteitscode 2021
Meldingsregeling
Governancecode Woningcorporaties

Voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden voor L, D & W 2018
Voorwaarden Serviceabonnement
Algemene huurvoorwaarden
ABC Onderhoudsboekje

Overige documenten

Sociaal Statuut 2019 - 2023
Klachtenreglement Ons Doel
reglement Leidse geschillencommissie

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken