Over ons

Ons Doel in de wijk

Wijkbeheerders

Een wijkbeheerder houdt toezicht op de woonomgeving en op de gemeenschappelijke ruimten. Het aanbieden van het huisvuil, het schoonhouden van het trappenhuis en de bergingsgangen en het gebruik van de groenvoorziening worden door hem in de gaten gehouden. Ook kunnen de wijkbeheerders u helpen bij klusjes als u daar moeite mee heeft. Bijvoorbeeld bij het verwisselen van een lamp of recht hangen van een keukenkastje. Grote klussen doen de wijkbeheerders niet. Wel kunnen zij u adviseren hoe u dat zou kunnen organiseren. 

De wijkbeheerder van Leiden Noord heeft zijn kantoor onder in het laatste blok van de Surinamestraat, tegenover de grote speelplaats aan de kant van de Antillenstraat. Het kantoor van de wijkbeheerder in Leiden Zuidwest vindt u aan de Uiterstegracht 75. 

Als de wijkbeheerder niet aanwezig is in zijn kantoor, is hij waarschijnlijk in de wijk. Heeft u een vraag of wilt u iets doorgeven? Bel dan ons kantoor, via 071-522 2025. Wij zorgen er dan voor dat de wijkbeheerder zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Buurtontmoetingsplekken

Ons Doel stimuleert het maken van ontmoetingsplekken door huurders. Er zijn een paar locaties in de stad waar huurders van Ons Doel zo'n plek hebben gemaakt. In de Wevershof, Willem Klooslaan en Antillenstraat bood Ons Doel hen een ruimte aan. Er worden nu allerlei activiteiten georganiseerd, waardoor buren elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. 

Het Trefpunt aan het Professorenpad is de langst bestaande plek. Daar is professionele begeleiding door Stichting Radius en wordt vooral gebruikt door ouderen uit de buurt.

In de Pieter de la Courtstraat gaf Ons Doel tuinen aan huurders, waardoor zij een plek kregen om moestuinen te maken. Een ontmoetingsruimte in de open lucht, zou je het kunnen noemen.

Aan de Valeriusstraat hebben buren met elkaar een Social Sofa gemaakt. Het is een betonnen bank, waarop zij zelf met stukjes tegel een mozaïek hebben gemaakt. Het ontwerp van die mozaïek is door de tattoo-kunstenaar uit de buurt gemaakt. Het is nu een plek waar buren elkaar treffen.