Historie

Ons Doel is opgericht op 28 augustus 1918. Zij werd toen opgericht als een woningbouwvereniging. Ons Doel werd gevormd door, en bestond uit de leden van de Christelijke Nationale Werkmansbond

Ambitieus als de vereniging was, werd er al op 13 september 1918, samen met architect Fontein, op zoek gegaan naar bouwgronden. De aandacht ging vooral uit naar locaties als Zuiderzicht, de Rodenburgerpolder, de Rijnkade, de Zijlsingel, de Julianastraat en de Herenstraat. Op 12 december van datzelfde jaar kreeg Ons Doel de koninklijke goedkeuring en een maand later was Woningbouwvereniging Ons Doel een toegelaten instelling ingevolge de Woningwet.

Voor het eerste bouwplan van Ons Doel - een project van 50 eengezinswoningen met daarbij twee winkelwoningen – werd in 1921 de vergunning verleend. Vervolgens vond – vier jaar na oprichting van Ons Doel - in 1922 de oplevering van dit project aan de Kanaalstraat plaats.
Vanaf die tijd passeerden nog een aantal mooie projecten de revue, in vogelvlucht noemen we er een aantal. De oplevering in 1925 van de beneden- en bovenwoningen en de winkelwoningen aan de Pioenstraat, de Leliestraat, de Lindestraat en de Pieter de la Courtstraat.
De oplevering in 1931 van het bestuurshuis van Ons Doel, 41 eengezinswoningen en 5 beneden- en bovenwoningen aan de Leliestraat, de Resedastraat, de Pioenstraat, het Pioenhof en de Pieter de la Courtstraat. En niet te vergeten, het in mei 1936 opgeleverde bouwplan van 27 eengezinswoningen aan de Kanaalstraat en de Dozystraat. Het ontwerp van het eerste bouwplan staat op naam van architect Fontein. De andere projecten werden ontworpen door architect Ponsen, die vanaf november 1923 aan Ons Doel was verbonden.

In 1924 bepaalde de regering dat de bouwkosten voor een etagewoning ƒ 2.400 gulden bedroegen. De per week verschuldigde huurprijs bedroeg ƒ 5,75. Na de huurverlagingen in 1933 en 1935 daalden de huurprijzen zelfs tot ƒ 4,51 per week.

Sinds 1 januari 1999 is Ons Doel geen woningbouwvereniging meer, maar een woningstichting.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden