Privacyverklaring

Ons Doel vindt het waarborgen van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens zoals uw naam, adres en rekeningnummer. Wij spannen ons in om deze gegevens te beschermen en correct te gebruiken. U kunt in het menu rechts onze privacyverklaring downloaden. In dit document kunt u lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Download
Privacyverklaring Ons Doel