Geen objecten gevonden

Naar overzicht

Willem de Zwijgerlaan

Leiden | Leiden Noord

Over dit project

De gemeente Leiden maakt een gebiedsvisie
De gemeente Leiden maakt een plan hoe de toekomst van het gebied rond de Willem de Zwijgerlaan eruit gaat zien. De gemeente doet dat samen met de Sleutels en woningcorporatie Ons Doel. De gemeenteraad stelt die gebiedsvisie vast. In de gebiedsvisie staat bijvoorbeeld wat voor wijk het wordt, hoe de openbare ruimte eruit moet zien, wat voor woningen er komen en voor wie, welke functies (sport, voorzieningen, bedrijven) er komen en hoe het verkeer geregeld wordt. Op de website van de gemeente Leiden kun je hierover meer informatie lezen.

Hoe betrekken we de bewoners bij het maken van een gebiedsvisie
Eind 2020 zijn er drie bijeenkomsten geweest voor bewoners en ondernemers in en om het gebied en in 2021 één bijeenkomst. We zijn met hen in gesprek geweest over de toekomst van de wijk. Het ging over de leefbaarheid in de wijk en duurzaamheid. Het ging ook over meer woningen bouwen. En over hoe de wijk goed bereikbaar is voor fietsers, wandelaars en auto’s terwijl de Willem de Zwijgerlaan er dwars doorheen loopt.

Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten?
De gebiedsvisie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna gaan we aan de slag met de uitwerking van de plannen voor de woningen. Ook daarin is de mening van bewoners belangrijk. Daarom nodigen we de bewoners weer uit om met ons mee te denken hoe we de nieuwe wijk vorm gaan geven. Het maken van plannen duurt lang. Daarom gaat er de komende tijd voor bewoners niets veranderen.


 

 


Algemeen

  • Wijk Leiden Noord
  • Plaats Leiden

Planning

  • Status Opstellen gebiedsvisie
  • Meer informatie

    Locatie op kaart