Informatie

Planning
 • Opzetten participatie bewoners - zomer 2023
 • Spreekuren - zomer 2023
 • Samenstelling bewonerscommissie en wijkwerkgroep - zomer 2023
 • Keuze architecht - najaar 2023
 • Eerste studie gereed - half 2024
 • Uitwerking wijkontwikkelingsplan - eind 2024
 • Start ontwerp wijk en woningen - daarna
Nieuwsbrieven
 • Nieuwsbrief juli 2023
 • Nieuwsbrief februari 2023
 • Nieuwsbrief november 2022
 • Nieuwsbrief juli 2022
 • Nieuwsbrief december 2021
Brieven + verslagen
 • Brief bewoners (mei 2023)
 • Brief omwonenden, wijkvereniging, winkeliers, historische vereniging (mei 2023)
 • Verslag bewonersavond (16 mei 2023)
 • Brief omwonenden (juni 2023)

Contact

Esther Koelemeij

Vastgoedregisseur
"Ik leid het project en zorg dat de juiste mensen met de benodigde kennis, kunde en ervaring op de juiste tijd bij het project betrokken worden."

Ester Lacourt

Regisseur sociaal beheer
"Ik kijk altijd naar het sociale aspect binnen dit project. Dat betekent dat ik de belangen van de bewoners bewaak en erop let dat het participatieproces goed verloopt. En ik ben contactpersoon richting de bewonerscommissie en de netwerkpartners."

Vragen, of wil je op de hoogte blijven?

We zijn bereikbaar via fonteinbuurtjeonsdoelnl en 071 522 2025.

Spreekuren

 • Maandag 17 juli: 10.00 - 12.00 uur
 • Dinsdag 15 augustus: 17.00 - 19.00 uur
 • Locatie: BOP, Herenstraat 61, Leiden

Nieuws over het Fonteinbuurtje

16 mei 2023
Woningstichting Ons Doel gaat sloop-nieuwbouw Fonteinbuurtje onderzoeken - Geliefde woonwijk, nu én in de toekomst
14 april 2023
Woongroep Tuinstad, een bijzondere woonvorm in het hart van de Leidse Tuinstadwijk
29 november 2022
Fonteinbuurtje: we leren je graag kennen
Bekijk nieuwsoverzicht