Nieuwsbrieven
 • Nieuwsbrief december 2023
 • Nieuwsbrief juli 2023
 • Nieuwsbrief februari 2023
 • Nieuwsbrief november 2022
 • Nieuwsbrief juli 2022
 • Nieuwsbrief december 2021
Brieven
 • Brief omwonenden (juni 2023)
 • Brief omwonenden, wijkvereniging, winkeliers, historische vereniging (mei 2023)
 • Brief bewoners (mei 2023)
Verslagen en presentaties
 • Presentatie Contrei: cultuurhistorisch onderzoek naar het Fonteinbuurtje (februari 2024)
 • Verslag wijkwerkgroep (6 februari 2024)
 • Verslag bewonerscommissie (12 december 2023)
 • Verslag startbijeenkomst Bewonerscommissie en Wijkwerkgroep (26 september 2023)
 • Verslag bewonersavond (16 mei 2023)

Waarom willen we hier slopen?

Youtube thumbnail

Begrippenlijst

Draagvlakmeting

Ook wel de 70 procent-regeling genoemd. In deze meting wordt aan huurders wordt gevraagd of ze instemmen met de plannen van de woningcorporatie. Bij renovatie vind vaak een draagvlakmeting plaats. De woningcorporatie moet een redelijk voorstel doen. De plannen van de corporatie mogen worden uitgevoerd als 70% of meer daarmee akkoord is gegaan. In Leiden is het, op dit moment, ook verplicht om bij sloop en nieuwbouw een draagvlakmeting toe doen.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders in een woningcomplex. Voor de woningen van Ons Doel bestond al een bewonerscommissie. Voor het project waarin we sloop en nieuwbouw gaan onderzoeken, hebben we een oproep gedaan aan iedereen in het Fonteinbuurtje om, als bewonerscommissie, daarover mee te denken.

 

Wijkwerkgroep

De sloop- en nieuwbouw plannen hebben ook effect op andere bewoners en mensen uit de wijk: de kopers, de huurders van de Sleutels en de winkeliers. Deze groep mensen wordt ook uitgenodigd om, samen met Ons Doel en de bewonerscommissie mee te denken over een aantal onderwerpen. We noemen dat de Wijkwerkgroep.

Contact

Esther Koelemeij

Vastgoedregisseur
"Ik leid het project en zorg dat de juiste mensen met de benodigde kennis, kunde en ervaring op de juiste tijd bij het project betrokken worden."

Ester Lacourt

Regisseur sociaal beheer
"Ik kijk altijd naar het sociale aspect binnen dit project. Dat betekent dat ik de belangen van de bewoners bewaak en erop let dat het participatieproces goed verloopt. En ik ben contactpersoon richting de bewonerscommissie en de netwerkpartners."

Vragen, of wil je op de hoogte blijven?

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? We zijn bereikbaar via fonteinbuurtjeonsdoelnl en 071 522 2025.

Nieuws over Fonteinbuurtje

27 september 2023
Hoe organiseer je je als bewonerscommissie? Waar praat je over mee?
14 november 2023
Verhaal van de wijk: wat maakt het Fonteinbuurtje (Tuinstadwijk) nou zo bijzonder? Wij gingen in gesprek met de buurt.
27 februari 2023
Warm Wonen Festival groot succes
Bekijk nieuwsoverzicht